Aankondiging ALV 30-05-2022

Home » Nieuws » Aankondiging ALV 30-05-2022

3 mei 2022

Beste Leden,

Op maandag 30 mei 2022 is de ALV voor dit seizoen.
Aanvang vergadering is 20:00 uur in cafe Sport in Beverwijk, graag aanmelden voor 16 mei via de mail info@dartvk.nl
Als u wat wilt melden tijdens de vergadering kan u dit ook mailen voor 16 mei zodat wij dit dan op de vergadering kunnen behandelen.

De machtiging kunt u hier downloaden

Agenda ALV Dartvereniging Kennemerland maandag 30 mei 2022

 1. Opening
 2. Vaststellen notulen vorige ALV
 3. Behandeling ingekomen stukken
 4. Jaarverslag van het bestuur
 5. Financieel jaarverslag van het bestuur
 6. Verslag Kascommissie
 7. Stemmen voor Voorzitter en 2x bestuurslid algemeen
 8. Begroting 2022/2023
 9. Vastellen contributie
 10. Verslag NDB
 11. Rondvraag

vriendelijke groet,

Het Bestuur