Aankondiging ALV 11-9-2021

Home » Nieuws » Aankondiging ALV 11-9-2021

23 augustus 2021

Beste Leden,

De jaarlijkse ALV wordt op zaterdag 11 september 2021 gehouden in Cafe Sport, Korte Kerkstraat 12 in Beverwijk. De vergadering zal beginnen om 13.00 uur en iedereen die deel wil nemen moet zich vooraf opgeven via de mail info@dartvk.nl geef je op voor 4 september 2021.
Als je niet opgegeven bent via de mail dan kunnen we je helaas niet toelaten tot de vergadering, dit doen we omdat we willen weten hoeveel mensen er komen ivm de ruimte van de locatie.
Als je een onderwerp of vraag hebt waarvan je wil dat dit besproken wordt op de ALV dan kun je dit eveneens mailen naar info@dartvk.nl, doe dit voor 3 september 2021 je dient wel zelf aanwezig te zijn om het toe te lichten, alle stukken die daarna binnen komen zullen helaas niet besproken worden.

De voorlopige agenda is als volgt:

  1. Opening
  2. Vaststellen notulen vorige ALV
  3. Ingekomen stukken
  4. Jaarverslag: Afgelopen seizoen, Rechtzaak, Afhandeling printer, rooster van aftreden
  5. Financieel verslag: Kascommissie, Balans afgelopen seizoen, Contributie, Begroting
  6. Wijziging Statuten/Huishoudelijk Reglement/Addendum
  7. Nieuwe Seizoen / Corona maatregelen
  8. Verslag ALV NDB
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Het Bestuur