Aankondiging ALV 05-09-2020

Home » Nieuws » Aankondiging ALV 05-09-2020

20 augustus 2020

Beste Leden,

De datum voor de volgende ALV is op zaterdag 5 september 2020 om 14.00 uur.
We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM en willen dan ook weten wie er komen op de ALV.
Als u wilt komen op de ALV kunt u zich via de mail info@dartvk.nl aanmelden voor 25 augustus 2020. Alleen de leden die zich op hebben gegeven krijgen toegang tot de ALV. Dus als u zich niet opgeeft en toch op de dag zelf wilt komen kunnen we u helaas niet toelaten tot de vergadering.
De locatie wordt bepaald n.a.v. het aantal deelnemers en zal dan ook bekend gemaakt worden op onze site en op onze facebookpagina.
Heeft u zelf een agendapunt wat u graag toe wilt voegen dan kunt u dit ook tot 25 augustus 2020 kenbaar maken via de mail info@dartvk.nl

Voorlopige Agenda ALV:

 1. Opening
 2. Vaststellen Agenda
 3. Stemmen voorzitter
 4. Stemming en Benoeming bestuursleden a.i.
 5. Notulen vorige vergadering
 6. Financiële situatie DVK, o.a. Kascommissie, Decharge
 7. Ingekomen stukken
 8. Wijzigingen Reglement
 9. Jaarverslag bestuur
 10. Begroting
 11. Verslag vergadering NDB
 12. Corona maatregelen voor nieuwe seizoen
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Vriendelijke groet,

Het Bestuur
Dartvereniging Kennemerland