ALV 15 mei 2023

Home » Nieuws » ALV 15 mei 2023

30 april 2023

Beste Leden,

Op maandag 15 mei 2023 is de ALV voor dit seizoen.
Aanvang vergadering is 20:00 uur in cafe Sport in Beverwijk, graag aanmelden voor 8 mei via de mail info@dartvk.nl
Als u wat wilt melden tijdens de vergadering kan u dit ook mailen voor 8 mei zodat wij dit dan op de vergadering kunnen behandelen.

De machtiging kunt u hier downloaden

Voorlopige Agenda ALV Dartvereniging Kennemerland maandag 15 mei 2023

 1. Opening
 2. Vaststellen notulen vorige ALV
 3. Behandeling ingekomen stukken
 4. Jaarverslag van het bestuur
 5. Financieel jaarverslag van het bestuur
 6. Verslag Kascommissie
 7. Wijzigingen Reglementen
 8. Begroting 2023/2024
 9. Vastellen contributie
 10. Verslag NDB
 11. Rondvraag

vriendelijke groet,

Het Bestuur