Aankondiging ALV 16 november 2019

Home » Nieuws » Aankondiging ALV 16 november 2019

13 oktober 2019

Beste leden,

hierbij de voorlopige agenda voor de ALV van 16 november 2019.

1. Opening
2. Notulen vorige ALV
3. Ingekomen stukken
4. Begroting
5. Aanpassingen Reglementen
6. Vacature Voorzitter; het bestuur draagt Ronald Schilder voor als kandidaat.
7. Rondvraag
8. Sluiting

Inzenden van stukken voor de ALV

Leden kunnen tot en met 8 november stukken indienen die behandeld dienen te worden op de ALV. Stukken die na 8 november ontvangen worden, zullen niet behandeld worden op de ALV op 16 november.