Aankondiging ALV 16 november 2019

Beste leden, hierbij de voorlopige agenda voor de ALV van 16 november 2019. 1. Opening2. Notulen vorige ALV3. Ingekomen stukken4. Begroting5. Aanpassingen Reglementen6. Vacature Voorzitter; het bestuur draagt Ronald Schilder voor als kandidaat.7. Rondvraag8. Sluiting Inzenden van stukken voor de ALV Leden kunnen tot en met 8 november stukken indienen die behandeld dienen te worden…Lees meer