Notulen Voorjaars ALV 2019 – 28 mei 2019

Opening.
De voorzitter Johan Janssen opent de vergadering.
Johan geeft aan dat er de laatste maanden nogal wat ontevredenheid was bij de leden over de communicatie, echter bij de vorige ledenvergadering is al aangegeven wat hier de oorzaak van is.
Johan geeft aan dat de wintercompetitie redelijk verlopen is.

De zomercompetitie is anders ingedeeld dan vooraf aangegeven. Oorspronkelijk was het idee dat er een aparte topklasse poule zou komen en een aparte recreantenpoule. Dit is echter door het aantal inschrijvingen wat binnen gekomen is toch door elkaar gegooid. Als alternatief zullen de nummers 1 en 2 uit elke poule op de finaledag uitgenodigd worden voor de winnaarsronde. En de nummers 3 en 4 uit elke poule zullen uitgenodigd worden voor de verliezersronde.

Komend seizoen zullen we de wintercompetitie eerder starten zodat we eerder klaar zijn en hierdoor beter uitkomen met de finaledag, dat was dit jaar te krap.

Notulen van de vorige vergadering worden doorgenomen. Er staat 1 fout in bij punt 5, bestuur en functies. Hier staat dat de functie penningmeester verloopt mei 2019 maar dit moet zijn mei 2020.

Aanmelding Wesley de Laat. We hebben mail gehad dat aanmelding te laat zou zijn. Echter heeft Wesley zich al eerder mondeling aangemeld. Dus wij vinden dat we zijn aanmelding goed moeten keuren.

We zijn nog aan het kijken hoe we een goede round robin in elkaar gaan zetten. Andre en Johan zullen alle mogelijkheden vergelijken en dan kijken hoe we het in elkaar zetten.

Verkiezing bestuursleden.
Dit doen we met stembriefjes. Bianca Mertens, Bianca Broekhof, Mitchel van der Zon en Frank Bos stellen zich vandaan beschikbaar voor de stemcommissie.

.verkiezing: Johan Janssen wordt herkozen als voorzitter. Ronald schilder wordt gekozen als secretaris. Astrid van der Meiden en Michel Bor worden gekozen als algemeen bestuurslid.
Wesley dient een motie van wantrouwen in tegen het bestuur. Dit wordt door de ALV afgewezen. Wesley trekt zich terug en wil zich niet meer verkiesbaar stellen.
Financiën en verslag kascommissie. Er heeft een kascontrole plaats gevonden. Deze is uitgevoerd door Frank Bos en een financieel controller. Aangezien er vorig seizoen geen kascontrole is geweest hebben zij twee seizoenen nagekeken. Alles zag er accuraat en goed uit. De jaarrekeningen zijn opgesteld.

De kascommissie verleent decharge aan de 2 genoemde boekjaren.

Davey links meld zich aan als derde lid voor kascontrole.

Verslag wedstrijdleider. Het seizoen is prima verlopen, echter de laatste 6 weken zijn er wel veel afzeggingen door teams. Teams moeten zich realiseren dat andere teams hier heel erg door benadeeld kunnen worden. De datums voor de playoffs en gesloten kennemerland zullen komend seizoen eerder bekend gemaakt worden.

Arvin Singh en Jesper Nijman zouden graag de rankingtoernooien op zich willen nemen. Dit zal besproken worden binnen het bestuur en ze zullen uitgenodigd worden voor een gesprek.

Website dvk is de laatste maanden wat minder bijgehouden, dit zal gaan veranderen en in het nieuwe seizoen bijgehouden worden door Esmeralda en Astrid.

Bryan Duijneveld is gestopt als bestuurslid.

Ricardo broekhof meld zich aan als wedstrijd- en baancontroleur voor de regio haarlem

John hermsen en Bertus Durge blijven baancontroleur regio beverwijk. Wij zijn nog op zoek voor meer controleurs in beide regio’s.
Peter Voetman is gestopt als captain van de dames laco teams. Wij bedanken peter voor het opzetten van het damesteam en voor alles wat hij voor hen gedaan heeft.

Johan sluit de vergadering