Bestuur en Contactpagina

De openingstijden van het bondskantoor zijn op dinsdag tussen 19:00 en 21:00 uur.

Bezoekadres: 

Ambachtsring 9I, 1969 NH HEEMSKERK

Postadres:

Postbus 21, 1944 AA Beverwijk

E-mailadressen: 

Algemeen e-mailadres: info@dartvk.nl

Bestuur:

Johan Janssen (voorzitter): voorzitter@dartvk.nl

Esmeralda Wattel  (wedstrijdleider): wedstrijdleider@dartvk.nl

André Wattel (penningmeester): penningmeester@dartvk.nl

(secretaris): secretaris@dartvk.nl

Bryan Duijneveld (jeugd): jeugd@dartvk.nl

Bankrekeningnummer: NL39ABNA0560930100 t.n.v. Dartvereniging Kennemerland