Bestuur en Contactpagina

De openingstijden van het bondskantoor zijn op dinsdag tussen 19:00 en 21:00 uur.

Postadres:

Postbus 21, 1944 AA Beverwijk

E-mailadressen: 

Algemeen e-mailadres: info@dartvk.nl

Bestuur:

Ronald Schilder (waarnemend voorzitter): voorzitter@dartvk.nl

Ricardo Broekhof (wedstrijdleider A.I): wedstrijdleider@dartvk.nl

André Wattel (penningmeester): penningmeester@dartvk.nl

Ronald Schilder (secretaris): secretaris@dartvk.nl

Astrid vd Meiden (algemeen en jeugd):info@dartvk.nl

John Hermsen (algemeen A.I):info@dartvk.nl

Bianca Mertens (algemeen A.I):info@dartvk.nl

Jesper Nijman / Arvin Singh (toernooileiding)

Bankrekeningnummer: NL39ABNA0560930100 t.n.v. Dartvereniging Kennemerland